Tag: นั่งร้าน

นั่งร้านอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง

scaffolding

คลิกที่รูปภาพ

นั่งร้านผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพดีได้มาตรฐาน อุปกรณ์สำหรับรองรับน้ำหนักในงานก่อสร้าง อุปกรณ์ดังกล่าวถูกออกแบบและคํานวณโครงสร้างโดยวิศวกรเพื่อความปลอดภัยในการรองรับน้ำหนักที่ไม่เกินกำหนดตามระเบียบและข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย

ความปลอดภัยในงานก่อสร้างเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำกับดูแลขั้นตอนการทำงานและการออกแบบอุปกรณ์งานก่อสร้างให้มีมาตรฐานความปลอดภัย

ระบบโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักในงานก่อสร้างที่ถูกออกแบบให้ใช้เฉพาะชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างซึ่งวัสดุที่นำมาใช้จะมีความหลากหลายประเภทแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กท่อ

จำหน่ายและให้เช่านั่งร้าน

 

จำหน่ายนั่งร้าน แบบเหล็ก และอุปกรณ์ก่อสร้าง

scaffolding1

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายนั่งร้าน แบบเหล็ก และอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด สำหรับงานก่อสร้างตึกและอาคาร การเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยเสริมในการทำงานจะต้องคำนึงถึงหลักการความปลอดภัยของแรงงานก่อนเป็นอันดับแรก

scaffolding5

สำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโครงสร้างชั่วคราวเพื่อให้คนงานมีความสะดวกสบายในการทำงาน และยังสามารถใช้วางสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงานได้อีกด้วย หลังจากงานก่อสร้างเสร็จสิ้น ทางช่างก่อสร้างจะต้องดำเนินการจัดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้คนในละแวกนั้น เนื่องจากจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียง

scaffolding3

ในปัจจุบันนี้พบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวที่ทำจากเหล็กท่อ มีโครงสร้างแข็งแรงและได้รับความนิยมจากช่างก่อสร้างเป็นอย่างมาก และสำหรับผู้ผลิตได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวให้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งแบบมาตรฐานเดิม จะใช้ในการก่อสร้างทั่วไป แต่แบบใหม่จะปรับปรุงและแก้ไขให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีล้อเลื่อน และบันไดสำหรับทางขึ้นไปด้านบน ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าแบบมาตรฐาน เพราะไม่มีความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการปีนป่าย แต่อุปกรณ์แบบใหม่นี้อาจจะมีราคาให้เช่าที่สูงกว่าแบบมาตรฐาน